Çelik ithalatına kritik soruşturma… Çinli, Hintli, Japon, Rus çelikçiler mercek altında

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararıyla otomotiv ve gemi yapımı başta olmak üzere doğalgaz, petrol, su nakil boruları, yüksek basınçlı kap ve kazanlar, LPG tüpleri imalatında kullanılan sıcak haddelenmiş yassı çelik ithal fiyatının, kabul edilebilir damping marjlarından yüksek olduğu tespit edildi. 1 Ocak 2020 ile 30 Haziran 2023 dönemine ilişkin incelemede Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya’dan yapılan ithalatın hem miktar hem de pazar payı olarak arttığı görüldü. Söz konusu ülkelerden yapılan ithalat fiyatlarının yerli üretimin satış fiyatını kırdığı ve baskıladığı belirtilen tebliğde alınan soruşturma kararının gerekçesi özetle şöyle anlatıldı:

KÂRLILIK DÜŞTÜ

“Yerli üretim firmaları tarafından zarara ilişkin olarak sunulan bilgi, belge ve deliller kullanılarak yapılan değerlendirmede, yerli üretim dalının soruşturma konusu ürünün üretim, yurtiçi satış miktarı, stok miktarı ve stok değeri, ürün nakit akışı, kapasite kullanım oranı ve pazar payı gibi temel ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu ve yurtiçi satışlardan birim kârlılığın düştüğü görülmektedir.

DAMPİNGLİ İDDİASI

Başvuru konusu ülkelerin üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyeti bakımından soruşturma konusu ürün bağlamında küresel pazarda önemli bir konuma sahip olduğu anlaşılmıştır. Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin bakanlık istatistik veri tabanında yer alan veriler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeili ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilerek, damping soruşturması açılmıştır.” 

BİLGİ NOTU: Damping bir firmanın ürettiği malı, kendi iç piyasasında sattığından daha düşük bir fiyatla başka ülkeye ihraç etmesidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x